Shelf ready case

Detailkæderne stiller kravene – vi har løsningerne!Shelfready

Skærpede krav fra detailkæderne til hyldeklare emballager giver leverandørerne nye udfordringer! Vi har en række Shelf Ready emballage-løsninger, der ikke blot giver butikkerne en minimal håndtering – løsningerne kan også automatiseres i pakkeprocessen.

Foruden de åbenlyse parametre som pris og kvalitet, så er minimumshåndtering i stigende grad et krav fra detailkæderne. Det har vi i BetaPack sat os for at adressere! Vores unikke Shelf Ready emballageløsninger giver, i kombination med manuelle løsninger, en optimal produktion og minimal håndtering af produkterne i detailledet. De er informative, robuste og fungerer både som transportemballager og displaybakker. De er lette at åbne og efterfølgende bortskaffe.

Der er store besparelser at hente!

Der er ofte besparelser at hente i at lade os analysere jeres emballagesortiment, samtidig med at I vil være i stand til at stå mål med de krav detailleddet stiller til minimumshåndtering.

I samarbejde med SR Pack – en professionel maskinleverandør, kan vi lave en total analyse af mulighederne for at automatisere, udarbejde et oplæg på investering, løbende emballageomkostninger og tilbagebetalingstid på investeringen.

Få en dialog med os så vi i fællesskab kan analysere, hvordan vi placerer jer ”first in line” når det gælder hyldeklare produkter!

Udviklingsafdelingerne hos SR Pack og vi har et flerårigt samarbejde bag sig og har i flere tilfælde implementeret nye innovative løsninger med udgangspunkt i – og til glæde for – de enkelte kunder.